Hilde C. Bjørnland, professor ved Handelshøyskolen BI, og Kjetil Storesletten, professor ved Universitetet i Oslo

Metodedebatt om SSB på avveier

SSB bør åpne for et større mangfold av små og store empirisk orienterte makroøkonomiske modeller.

Publisert: Oppdatert:

Forskere Torbjørn Eika (fra venstre), Andreas Benedictow, adm. dir Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå gjennomfører pressekonferanse om konjunkturtendensene der utsiktene for norsk og internasjonal økonomi legges frem.
Forskere Torbjørn Eika (fra venstre), Andreas Benedictow, adm. dir Christine Meyer, Statistisk sentralbyrå gjennomfører pressekonferanse om konjunkturtendensene der utsiktene for norsk og internasjonal økonomi legges frem. (Foto: Mikaela Berg)