«Fremtiden bestemmer» svarer kommunikasjonsdirektør Severin Roald i Statkraft i DN onsdag, men uten å ta stilling til hva saken handler om: Bryter den nye reklamefilmen til Statkraft med den nylig opprettede Grønnvaskingsplakaten?

I reklamefilmen sier Statkraft eksplisitt at i fremtiden må styrer med kun eldre styremedlemmer bestemme mindre, og yngre personer må bestemme mer. Kommunikasjonsdirektør Roald feiger unna en åpenbar skjev aldersfordeling i eget styre (snittalder på nærmere 60 år) ved å si at det er innholdet i beslutningene som er avgjørende «uavhengig av hvem som treffer beslutningene i dag».

Så, hva mener Statkraft egentlig med «fremtiden bestemmer»: Er det viktig å slippe til yngre styremedlemmer allerede i dag, slik det sies i reklamen, eller?

Roald svarer videre at «I Statkraft jobber vi kontinuerlig for å oppnå et større mangfold i organisasjonen vår, også å når det gjelder aldersspenn». Han viser ikke til noen reelle grep for å endre alderssammensetningen i eget styre. Grønnvaskingsplakatens punkt 3 handler om nettopp dette: «Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man selv ikke har tatt reelle grep.» Dersom Statkraft mener at filmen er i henhold til plakaten, hva er i så fall begrunnelsen?

Og hva mener Skift, næringslivets klimaledere (hvor Statkraft er et av medlemmene), og de andre organisasjonene som står bak plakaten, Zero, WWF og Framtiden i våre hender? Er reklamefilmen ungvasking av merkevaren Statkraft?(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.