Statkrafts feilinformasjon

Statkraft feilinformerte om bonusene og rapporterer svært mangelfullt. For å kunen vurdere risikoen må vi få vite hvor mye kapital som er i spill.

Det er grunn til å tro at Statkraft Markets GmbH i all hovedsak lever av prisdifferanser, skrive Espen Sirnes.
Det er grunn til å tro at Statkraft Markets GmbH i all hovedsak lever av prisdifferanser, skrive Espen Sirnes.Foto: Kristian Løksa
Publisert 17. June 2024, kl. 17.56Oppdatert 17. June 2024, kl. 17.56