For tredje år på rad er miljøvennlig sjøtransport den eneste transportformen som blir nedprioritert i statsbudsjettet.

Stortinget har vedtatt at mer godstransport skal flyttes fra vei til jernbane og sjø. Det har gått smått. Faktisk så smått at Riksrevisjonen gjentagende ganger har kritisert regjeringen fordi den ikke følger opp vedtaket.

Man skulle nesten ikke tro at det var mulig, men med Stortingets vedtak av statsbudsjett for 2020, blir sjøtransport nedprioritert for tredje år på rad.

Det har en høy kostnad. Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at tunge kjøretøy er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier, at 90 prosent av veislitasjen skyldes lastebiler, og at tungtransporten står for 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyer.

Vi står foran en ny vinter hvor stadig flere lastebiler skal gjøre det farlig langs norske veier. Prognoser fra Nasjonal transportplan (NTP) viser at vi kan regne med 70 prosent flere lastebiler de neste 30 årene. I Nord-Norge kan tungtransporten bli doblet på bare ti år. Det er på høy tid å styrke miljøvennlig transport – ikke bare vedta at man skal gjøre det.

I forhold til lastebiler bruker sjøtransport opptil 50 prosent mindre energi per tonn som fraktes. Det er også en viktig årsak til at Riksrevisjonen påpeker at sjøtransport slipper ut 50 prosent mindre CO2 enn lastebiler.

Ett skip kan lett erstatte 200 lastebiler. Det kan spare samfunnet for vedlikeholdskostnader, negativ miljøpåvirkning og tapte liv. Likevel velger man å kaste mer penger etter dem som bygger vei.

Og hva skjer med den vedtatte satsingen på sjøtransport?

I løpet av tre statsbudsjett har sjøtransport fått to milliarder kroner mindre enn det regjeringen selv har vedtatt i sine egne planer. Mens satsingen på vei ser ut til å få hver eneste krone som er lovet, må miljøvennlig sjøtransport regne med at hver tredje krone forsvinner til andre formål.

Regjeringen skryter av å bevilge 50 millioner kroner til effektive og miljøvennlige havner. Det er likevel bare halvparten av det som er lovet. Den skryter av 50 millioner kroner til godsoverføring fra miljøfiendtlige til miljøvennlige transportformer. Også det er halvparten av det som er lovet.

Regjeringen har lagt frem et historisk høyt forslag til samferdselsbudsjett på 75,4 milliarder kroner. Det er 80 prosent mer enn for bare seks år siden. Av dette går over 50 prosent til vei, mens kystbudsjettet utgjør bare 3,8 prosent.

De som får mest får mer, de som får minst får mindre.

Norske veier har behov for oppgradering, og alt kan ikke fraktes via jernbane og sjø. Men det blir helt galt når regjeringen prøver å få en historisk satsing på vei til å fremstå som en seier for jernbane og sjø. Da får den heller kalle en spade for en spade, og innrømme at de satser på svart asfalt, og ikke grønt hav.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.