Norge innførte i 2013 «enkel» land-for-land rapportering for regnskapsformål. Hensikten er å synliggjøre potensiell korrupsjon i land som mottar skatteinntektene. Det oppnås ved at skattebetaler oppgir betalte skatter og avgifter til hvert enkelt land. Rapporten avlegges i full åpenhet.

Vi i PWYP Norge har analysert Statoils rapporter for regnskapsårene 2014 og 2015 og dokumentert svakheter ved forskriften.

Etter innføring av «enkel» land-for-land rapportering for regnskapsformål arbeidet sivilsamfunn og departement for å få på plass «utvidet» land-for-land rapportering (ULLR).