Senterpartiets dogmatiske nasjonalisme og SVs fastlåste argumentasjonen fra EU-kampen i 1994 gjør at Arbeiderpartiet vil trenge støtte på rødgrønn side for å opprettholde EØS-avtalen i neste stortingsperiode.

Norsk deltagelse i energisamarbeidet Acer, innføring av EUs fjerde energipakke og etter hvert den kommende klimapakken «Fit for 55», er noe av det som står på spill.

For å bli en troverdig partner må Norge raskt integrere grunnpilaren i EUs Grønne giv; den nylig vedtatte klimaloven om et klimanøytralt Europa innen 2050.

Neste regjering må gripe de mange mulighetene samarbeidet med EU kan gi norsk industri og regionsutvikling – for å styrke EØS-avtalen. Til det trengs det en langt mer offensiv og effektiv europapolitikk, en politikk som kan utnytte mulighetene samarbeidet Norge og Europa trenger for å nå klimamålene, i tillegg til å gi norsk industri og innovasjonsmiljøer bedre fotfeste i nye, bærekraftige bransjer.

Les også DNs kommentator: Mumling i handlingsrommet dnPlus

Dagens regjering sa fra seg muligheten til norsk deltagelse i EUs infrastruktur-samarbeid for CO2 og hydrogen: Common European Facility-programmet (CEF). Det samme gjelder de store industriprosjektene Important Projects of Common European Interest (IPCEI) for batterier, lavkarbonteknologi, «tingenes internett» og helsetjenester.

Norge kom med i hydrogensamarbeidet (IPCEI), og det har gitt verdifulle muligheter for norske aktører fordi det knytter bedriftene til europeisk verdikjeder. Det gjør det også mulig å motta mer offentlig støtte, på linje med europeiske konkurrenter. Manglende utnyttelse av IPCEI-ene setter norsk industri i en svekket posisjon i forhold til sine konkurrenter. Det bidrar til å hemme nødvendig oppskalering for å lykkes på de europeiske og globale markedene.

Verdens største miljøprogram, Life, som har tatt over deler av energiprogrammet i Horisont Europa, og solidaritetskorpset for ungdom, vil også kunne gi ringvirkninger i hele landet.

Regjeringen sov også i timen da EU og Storbritannia over lang tid forhandlet avtale om opprinnelsesregler for import av batterier til elbiler. Det betyr at bilprodusenter i EU-landene ikke kan eksportere elbiler til Storbritannia, og vice versa, med norskproduserte batterier uten at bilens verdi blir ilagt ti prosent toll.

Det er et slag i ansiktet på den norske innovative grønne industrien som skal skape verdier og arbeidsplassene vi trenger for å fase ut petroleumsindustrien.

På NHO-møte i Arendal om «Batterier – det nye norske industrieventyret» uttalte styrelederen i batteriflaggskipet Freyr, Torstein Dale Sjøtveit, at ingen batterifabrikk vil bli bygget i Norge om vi ikke snarest løser tollproblemet med EU og Storbritannia.

Nå skal Freyr bygge neste fabrikk i Finland, nettopp for å komme unna batteritollen. Dermed er regjeringens sendrektige europapolitikk allerede blitt et hinder for industriens omstillingsevne og muligheten til å skape nye arbeidsplasser.

Tiden er inne for en åpen, engasjerende og inkluderende europapolitikk. En stemme til MDG er en stemme på å styrke EØS og europeisk integrasjon.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.