Sigbjørn Vik har et utdatert syn når han skriver i DN 26. juli at streikeretten er et gufs fra fortiden.

Norge er et land med høy tillit og små forskjeller. Det skyldes hovedsakelig at folk jobber og betaler skatt, sterke fellesskap gjennom en sterk velferdsstat og, sist men ikke minst, trepartssamarbeidet; Arbeidslivsspørsmål løses i fellesskap av arbeidstager, arbeidsgiver og staten. En forutsetning for at trepartssamarbeidet skal fungere er at arbeidstagersiden har forhandlingsmakt, som de får gjennom streikeretten.

Det er høy terskel for å gå til streik. Det handler som oftest om prinsipiell uenighet, og det må vi ha tillit til. Det som er problematisk her er snarere at vi som enkeltindivider eller politikere kategoriserer og rangerer viktigheten av ulike streiker.

Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam

Når Sigbjørn Vik skriver om eksempler på at streik har påført samfunnet skade, må han også sette seg inn i hvordan systemet faktisk fungerer. At streik går ut over uskyldige er en kjent sak. Men det er mekanismer i arbeidslivet som sikrer at man unngår direkte skade gjennom tvungen lønnsnemnd dersom streik er fare for liv og helse. Dette har vi sett flere eksempler på de siste årene, nå senest med oljestreiken.

Jeg satte kaffen i halsen da jeg leste setningene: «Streik påfører samfunnet store kostnader og streikeretten øker ulikhetene.» At vi ser flere større streiker som treffer bredt kan jo også ses på som et symptom på et arbeidsliv under press, og at den norske modellen er truet. Eller for å si det som det er: Arbeidsgivere setter arbeidslivet på prøve.

Når lavtlønte og hardt pressede yrkesgrupper streiker, er det også en påminner om hvor viktig mange «usynlige» yrker faktisk er. Du tenker ikke så mye på flyvelederne før de ikke er der. Eller på renholderen før det ikke blir rengjort lenger.

At det er forskjeller i utslagene når ulike grupper streiker, samt hvilke sosiale ulikheter dette medfører, er en debatt jeg gjerne tar. Men bør konklusjonen her være at streikeretten skal fjernes? Nei. Å gi ansatte skylda for kostnadene som påføres tredjepart og ikke arbeidsgiverne som er vanskelige, uansvarlige eller rett og slett kjipe, er den største ansvarsfraskrivelsen av dem alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.