I et innlegg i DN 21. desember argumenterte Eric Nævdal for at krafteksport bør ilegges elavgift. Han sammenligner norsk krafteksport med eksport av subsidiert jarlsbergost. Jeg skrev i DN 11. januar at sammenligningen hans ikke er særlig god. Jeg gir Nævdal rett i at elavgiften på marginen kan gi vridninger i retning eksport, men at slike vridninger også finnes mellom kraft brukt i Nord-Norge og resten av landet. Også merverdiavgiften gir vridninger mellom hjemmemarked og eksport.

Nævdal liker mitt innlegg dårlig og har skrevet et engasjert svar i DN 16. januar. Han kommenterer ikke påpekningen om at elavgiften også varierer etter anvendelse i Norge, men skriver at argumentet om merverdiavgift «er nesten helt feil» fordi merverdiavgiften er nesten lik i de europeiske landene. Men argumentet er tydeligvis ikke mer feil enn at Nævdal selv, et par setninger senere, foreslår å ta hensyn også til merverdiavgiften i vurderingen av krafteksport til Storbritannia. Fordi merverdiavgiften for strøm er så mye lavere i Storbritannia enn i Norge.

Jeg tror vi avslutter diskusjonen der.

La meg likevel til slutt minne om at den norske elavgiften primært har et fiskalt formål, og den fastsettes årlig i Stortingets budsjettbehandling. Elavgiften er blitt endret flere ganger bare de siste årene. Også i andre land endres de fiskale avgiftene over tid. Dette peker mot at man ikke bør legge tung vekt på slike avgifter i vurderingen av et prosjekt med en levetid på flere tiår.

Det er uansett neppe hensiktsmessig å innføre skatteregler for krafteksport som varierer med hvilket land eksporten går til, og i takt med disse landenes til enhver tid gjeldende skatte- og avgiftspolitikk.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.