Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet en rapport om hvilke virkninger strømkabelen Northconnect, som skal gå til Skottland, vil kunne ha for miljøet, våre naturressurser, kraftsystemet og strømmarkedet. Rapporten er på 187 sider. Vi strømforbrukere bør ta oss tid til å lese sammendraget, tilgjengelig på NVEs nettsider.

Rapporten er grundig, men strømforbrukerne og hva kostnadene blir for dem, er nærmest utelatt i rapporten. Man kan lure på hvorfor.

Det er i rapporten ikke gjennomført en grundig analyse av om dette er lurt for nasjonen som helhet, utover at den er samfunnsøkonomisk lønnsom – hva nå det betyr for oss forbrukere, og om vi får noe igjen for kabelforbindelsen til Storbritannia, utover å måtte betale høyere strømpris.

Det som derimot fremkommer nærmest overtydelig i rapporten, er at kraftselskapene som skal eie kabelen, og norske kraftprodusenter generelt, vil tjene særdeles godt på strømkabelen.

Samtidig vet vi at det er strømforbrukerne som skal betale nesten alle kostnader forbundet med tilpasninger i strømnettet for å få fraktet strømmen frem til kabelen. Da burde konklusjonen bli, hvis man har innbyggernes interesser som hovedmålssetning, å si nei til prosjektet.

NVE har laget noen forutsetninger for hvorfor kabelen bør bygges. Blant annet at norsk strøm vil redusere bruk av kull til kraftproduksjon i Storbritannia. Er det så sikkert? Vi har ingen kontroll over hva britiske myndigheter vil foreta seg fremover. Kraftforbruket øker i Storbritannia, og det er ikke sikkert NVEs forutsetning slår til.

Det vi vet med sikkerhet er at norske strømforbrukere for uoverskuelig fremtid vil måtte betale høyere strømpriser for å «hjelpe» britene med å løse deres utfordringer med kraftforsyningen.

Stortinget bør derfor si nei til søknaden om å bygge strømkabelen.

Norske strømkunder bør organisere seg for å stå imot aktørene i kraftforsyningen, som fatter beslutninger som ikke tjener dem som betaler regningen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.