I DN 11. januar skriver konkurransedirektør Lars Sørgard at en utjevning av nettleie vil fjerne drivkraften for effektiv drift av mindre nettselskaper, og at fusjoner er den riktige løsningen. Dermed viser han en manglende forståelse for hvordan strømnettet fungerer og hva som påvirker nettleien.

Det er ikke slik at høy nettleie nødvendigvis skyldes ineffektiv drift.

  • Tensio, som er en fusjon mellom TrønderEnergi Nett og NTE Nett, er med sine 242.000 kunder landets nest største nettselskap. Etter fusjonen satte de opp nettleien og er nå blant de dyreste av de større selskapene.
  • Klepp Energi på Jæren har med 10.000 kunder lavere nettleie enn nabo Lyse Elnett, som har 150.000 kunder.

Det er ikke noen direkte sammenheng mellom nivå på nettleie og selskapsstørrelse eller hvor effektivt selskapet er. Nettleien varierer etter topografi og bosetning. Et grisgrendt befolket område med høye fjell, tett skog, og bosetning på øyer vil ofte ha høyere nettleie enn tettbygde strøk.

For mange er forsyningssikkerhet vel så viktig som nettleien. I avbruddsstatistikken til NVE går det frem at små selskaper er minst like raske som de store til å utbedre feil på strømnettet. Lokal tilstedeværelse og kjennskap er ofte avgjørende for forsyningssikkerheten.

Konkurransedirektøren bør la markedsaktørene avgjøre hvordan nettselskapene organiseres. Hvis det er naturlig med en fusjon, og kundene vil tjene på den, vil fusjonen ganske sikkert komme av seg selv.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.