Seniorforsker Eric Nævdal skriver i DN 13. september at «ikke en eneste krone som staten mister i skatteinntekt ved redusert elavgift vil komme strømkunden til gode i form av redusert strømregning. Alt sammen går til kraftselskapene.»

Dette synet opprettholdes i et innlegg 17. september, som svar på kommentarer fra Knut Kroepelien, Knut Lockert og undertegnede. Her kommer Nævdal frem til at hans påstand også gjelder hvis man tar hensyn til kraftkablene mellom Norge og utlandet.

En grunnleggende forutsetning i hans modell er at hvis strømkundene ikke får noen del av gevinsten ved reduksjon av elavgiften, belastes de heller ikke for noen del av en økning i avgiften. Den kostnaden havner i sin helhet hos kraftselskapene.

La oss teste dette med et eksempel. Hva om vi fikk danske tilstander her på berget?

I Danmark belastes avgiftsbelagt forbruk med 90 danske øre per kWh, tilsvarende 1,20 norske kroner, altså rundt en krone høyere en normalavgiften på rundt 17 øre i Norge.

Øker man elavgiften med én krone i Norge, vil strømprisen falle med én krone, ifølge Nævdals teorier. I så fall får vi negative priser på Nord Pool i et gjennomsnittsår.

En vanlig norsk forbruker merker ingenting, bortsett fra at fakturaen fra nettselskapet blir vesentlig høyere, men dette oppveies av at fakturaen fra strømleverandøren erstattes med en kreditnota. Totalkostnaden for forbrukeren er altså uendret, fordi prisen inklusive avgift er uendret.

For kraftkrevende industri blir det fest. Siden disse selskapene er unntatt fra elavgift, vil de nå få betalt for å bruke strøm. Aksjene i Norsk Hydro og Yara kommer til å gå til himmels.

Forbrukere i Finnmark og andre deler av næringslivet vil også få gode tider, siden de er fritatt for avgift eller betaler en avgift på 0,5 øre. Kryptograving er som kjent dyrt på grunn av det enorme strømforbruket. Det blir nå tilnærmet gratis takket være dagens lave elavgift for denne aktiviteten.

Svensker og dansker kommer også til å smile. De rammes ikke av en norsk avgiftsøkning, men de får glede av prisfallet på den nordiske kraftbørsen.

Den norske stat kan glede seg over rundt 60 milliarder kroner i økt, årlig bidrag fra elavgiften.

Det er dessverre ikke bare vinnere her. Kraftprodusentene overlever neppe. Negative inntekter dekker ingen kostnader.

Jeg tror ikke på dette scenarioet hvis norsk elavgift økes, fordi jeg tviler sterkt på Nævdals påstand om at forbrukeren ikke får noen glede av redusert elavgift.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

Øker man elavgiften med én krone i Norge, vil strømprisen falle med én krone, ifølge Nævdals teorier. I så fall får vi negative priser på Nord Pool i et gjennomsnittsår