Even Bakke etterlyser i DN fredag 12. februar strømavtaler som gir prisrabatt hvis man reduserer forbruket i korte periode under høybelastning i nettet.

Samtidig som avisen ble lest rundt frokostbordene, brukte nordmenn mer strøm enn noen gang, klokken 09–10 denne dagen.

Bakke peker derfor på noe viktig, men han tar feil når han beskriver dette som fraværende i dag. Det er allerede installert smarte målere i de fleste hus og det er etablert en sentral dataforvalter som muliggjør smartere utnyttelse av kraftsystemet. Dette gjøres gjennom selskapet Elhub, som Statnett eier og drifter.

Kunder som har «timespot»-strømavtale, får en strømregning der forbruket hver time avregnes med faktisk spotpris. Kunden kan spare store beløp på å redusere sitt forbruk i timene med høyest pris. For eksempel var det på Østlandet og Vestlandet fire-fem ganger så høy strømpris klokken 07–10 fredag morgen som om kvelden/natten. Da kan man spare et par hundrelapper bare på én elbillading.

I Drammen har nettselskapet allerede innført en ordning der nettleien er lavere om natten enn om dagen. Myndigheten (RME) ønsker å innføre nettleie som baseres på effektforbruk i større grad enn i dag, for å gi kundene et økonomisk motiv til å spre sitt elforbruk jevnere utover døgnet.

Regelverket er ikke vedtatt ennå.

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet, og vi har ansvaret for å sikre momentan balanse mellom forbruk og produksjon til enhver tid. I årene fremover vil vi bli stadig mer avhengig av at forbrukerne responderer på prissignalene i både strømpris og nettleie.

Dersom det ikke er tilstrekkelig, vil vi i perioder måtte kjøpe ytterligere fleksibilitet fra mange forbrukere samtidig, eksempelvis ved å betale for utkobling av varmtvannsberedere eller en pause i elbilladingen hos forbrukere som frivillig deltar i slike ordninger gjennom sin leverandør.

Gunnar Løvås
Gunnar Løvås (Foto: Statnett)

Slike løsninger tester vi ut i pilotstudier, og vi har sett at teknologien fungerer godt. Det gjenstår imidlertid noe arbeid med regler og avtaleverk.

Større industrikunder har i mange år deltatt i denne typen løsninger, men fremover trenger vi mer fleksibilitet fra flere forbrukere.

Kundene kan oppleve strømmarkedet som uoversiktlig, og for de fleste er det neppe realistisk å følge med på strømprisens variasjoner fra time til time. Her kan imidlertid nye digitale løsninger være til hjelp.

Flere av strømleverandørene med timespotavtaler tilbyr apper som styrer kundens strømforbruk bort fra de dyreste timene. Helt automatisk blir da strømregningen lavere og belastningen på nettet avtar.

Vi vil oppfordre flere strømleverandører og forbrukere til å ta i bruk de mulighetene som finnes gjennom teknologi og marked. Det vil bidra til både lavere strømregninger og en mer rasjonell utnyttelse av kraftsystemet, til gode for alle.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.