Professor Nils-Henrik M. von der Fehr ved Universitetet i Oslo uttalte i DN 29. juli som kommentar til mitt innlegg i Aftenposten 15. juli at «Kraftprodusentene har i det alt vesentlige sammenfallende interesser med forbrukerne».

Espen Gaarder Haug, professor i finans ved NMBU.
Espen Gaarder Haug, professor i finans ved NMBU. (Foto: Linda Helen Næsfeldt)

Kraftprodusentene ønsker i utgangspunktet å maksimere profitt. Konsumentene ønsker lave priser, men ikke så lave priser at produsentene ikke tjener penger og må legge ned. Det er langt ned til kostpris på 12 øre per kWh. Ved rasjonering vil strømprisen og profitten bli ekstremt høy, mens forbrukeren derimot bærer all risikoen.

Videre skriver Fehr: «Ingen realistisk risikoanalyse ville lagt vekt på et slikt ekstremt utfall.»

Van der Fehr overser et stort område innen risikoanalyse. Boken The Black Swan av Nassim Nicholas Taleb handler om hvordan mange undervurderer sannsynligheten for ekstreme hendelser og dermed ikke har noen god strategi for å håndtere kriser. Boken burde vært pensum for politikere samt skrivebordsakademikere som von der Fehr. Dette er ikke bare etterpåklokskap: Jeg holdt seminar for kraftbransjen for noen år siden nettopp om at man undervurderer ekstremhendelser.

Von der Fehr mener eksporten bør gå uten inngrep. Dette på tross av at sjefen for Statkraft har uttalt at det er betydelig sannsynlighet for at Tyskland vil kunne stoppe eksporten til oss i vinter. Å begrense eksporten nå mener von der Fehr er usolidarisk. Men om man tapper magasinene nå, øker jo bare sannsynligheten for å måtte kutte all eksport når også handelspartnere trenger strømmen mest. En baker selger heller ikke så mye av sin bakst at egen familie sulter.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

om man tapper magasinene nå, øker jo bare sannsynligheten for å måtte kutte all eksport når også handelspartnere trenger strømmen mest