Lave vannmagasiner her hjemme og lite vind i Europa har ført til høyere strømpriser enn på lenge. For dem med minst å rutte med kan høyere strømregninger være vanskelig å håndtere. Regjeringen presenterte mandag sitt forslag for å løse problemet: lavere elavgift.

Forslaget er kostbart, lite treffsikkert, og bidrar i liten grad til å løse problemet.

Adam Reiremo
Adam Reiremo

Avisene har skrevet om familier som må velge mellom å ha radiatorene på og mat på bordet, og studenter som må ta opp forbrukslån for å betale strømregningene. Men mange har også økonomi til å tåle betydelig økning i strømprisen.

Knut Ward Heimdal
Knut Ward Heimdal

Flere bor dessuten i en region uten unormalt høye priser.

Regjeringens forslag kommer alle til gode, og de som bruker mest strøm, er de som får mest glede av avgiftsreduksjonen.

Redusert elavgift vil dermed i stor grad gå til dem med store eiendommer og fritidseiendommer – og som antagelig vil ha økonomi til å håndtere prisstigningen. Heller enn å bruke de store pengene på å smøre tynt utover, burde forslaget vært målrettet til der behovet er størst.

Ifølge regjeringen vil en gjennomsnittlig husholdning spare 750 kroner «gitt at hele reduksjonen kommer forbrukerne til gode».

Beregningen forutsetter med andre ord at avgiftsreduksjonen ikke vil føre til økte priser. Det er liten grunn til å tro at det vil være tilfelle.

Grunnen til at strømprisene øker, er at etterspørselen er større enn tilbudet. I den grad redusert elavgift fører til økt etterspørsel, vil prisene igjen stige, for å øke tilbudet og redusere etterspørselen.

Det er altså ikke opplagt at hele avgiftsreduksjonen kommer vanlige folk til gode, men vil gi økt overskudd for norske og utenlandske kraftprodusenter.

Regjeringens forslag vil koste tre milliarder kroner per år. Til sammenligning foreslo regjeringen nylig å bruke 200 millioner kroner på å gi 3000 kroner ekstra til mottagere av bostøtte. Det omfatter 66.000 personer som bor i områdene der strømprisene er unormalt høye, og som i utgangspunktet har problemer med høye boutgifter og lave inntekter.

For en brøkdel av det regjeringen nå foreslår å bruke på redusert elavgift, er det med andre ord mulig å gi en langt høyere støtte til dem med svakest økonomi.

Dersom Stortinget mener at dette ikke er nok, bør heller lignende tiltak vurderes også i 2022.

Det kan finnes andre grunner til å vurdere reduksjoner i elavgiften. Men det er et dyrt og lite effektivt tiltak for å hjelpe dem som har utfordringer med strømregningene nå.

... de som bruker mest strøm, får mest glede av avgiftsreduksjonen

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.