Innlegg om elavgiften: Jeg håper mangelen på økonomikompetanse ikke er representativ for kraftbransjen

Redusert elavgift kommer bare kraftselskapene til gode så lenge vi har begrenset kapasitet på eksportkablene, som nå.

Om eksportstrøm fritas for elavgift, øker faren for nye eksportkabler som gir samfunnsøkonomisk tap, skriver Eric Nævdal.
Om eksportstrøm fritas for elavgift, øker faren for nye eksportkabler som gir samfunnsøkonomisk tap, skriver Eric Nævdal.Foto: Gunnar Blöndal
Publisert 16. September 2021, kl. 17.02Oppdatert 16. September 2021, kl. 17.02