Smart strømbruk gir lavere regning

Stadig høyere strømforbruk gjør at vi må bruke strømnettet mer effektivt for å beholde lave regninger. Da må vi ta hele døgnet og uken i bruk.

Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har foreslått å innføre såkalt effekttariff for å utnytte strømnettet bedre. Dette er en prismodell der de som belaster nettet mye på én gang, betaler mer, mens de som fordeler strømbruken jevnt utover, betaler mindre.

Vi mener dette er den klart beste løsningen for å sikre lave strømpriser i en tid hvor stadig mer av samfunnet elektrifiseres. Strømnettet er vår felles infrastruktur, men det har en øvre begrensning.

I stedet for å investere store milliardbeløp i økt kapasitet – en regning som til slutt ender hos forbrukerne – kan smart bruk av strømnettet sørge for at vi fortsatt har billig strøm i overskuelig fremtid.

Vi må alltid ha en kapasitet som åpner for høy produksjon og høyt forbruk på kalde vinterdager. Samtidig kan vi planlegge forbruket, slik at det maksimale strømuttaket blir lavere.

Klesvasken blir ikke mindre ren hvis vi vasker utenom tidspunktene hvor alle lager middag. Elbiler kan fint lades om natten, og kraftkrevende operasjoner kan styres mot tider der det er god kapasitet.

Effektpriser er ikke ment for å gjøre hverdagen vanskeligere for folk flest. Det er et middel for at vi kan samarbeide bedre om vårt felles strømforbruk.

Alternativet er å kanskje måtte bruke 10–30 milliarder kroner ekstra for å kunne lade elbilen samtidig som vi bruker mye strøm til alle andre formål.

Den nye prismodellen er omstridt. Vår siste medlemsundersøkelse blant norske kraftselskaper viser imidlertid at det har vært en utvikling: Effektpriser for vanlige kunder var svært kontroversielt både i og utenfor bransjen for få år siden. I dag mener de aller fleste av medlemmene i Samfunnsbedriftene Energi at effektpriser er et godt tiltak og at det vil være gunstig for kundene.

Når vi ser investeringskostnaden som er påkrevet for mer elektrifisering, blir vi mildere stemt overfor smartere bruk av det nettet vi har.

Det viktigste ved innføring av effektpriser er å finne en enkel og transparent regulering som bidrar til å nå målene. Vi mener at nettleien må reguleres på en måte som motiverer til effektiv bruk av nettet, som gir en rimelig fordeling av kostnadene både innen og mellom ulike kundegrupper, og som gir fleksibilitet og rom for lokale forskjeller.

Klesvasken blir ikke mindre ren hvis vi vasker utenom tidspunktene hvor alle lager middag.
Cecilie Bjelland

Nettselskapene skal ikke tjene mer penger enn tidligere. De skal tjene de samme pengene, men de skal tjene dem på en måte som sikrer at vi kan bruke mer strøm til samme kostnad, de neste tiårene.

Bruk av ren og fornybar kraft på mange nye områder bidrar til bedre klima. For å ta ut denne positive gevinsten, må vi innrette oss slik at også produksjon og distribusjon av strøm er bærekraftig.

Vi har forståelse for at noen kan oppleve det som problematisk at strømprisene øker på tidspunkter de helst vil bruke den. Samtidig tror vi de fleste vil unngå jevnt dyr strøm i fremtiden – noe som blir resultatet hvis vi må bygge ut nettet for å tåle et enormt strømforbruk noen ekstra minutter på feil tid av døgnet.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.