Arne Jakobsen i KS kommenterer i et innlegg i DN 23. januar min kronikk om fusjoner i strømnettet. Han mener jeg har manglende forståelse for strømnettet, og at fusjoner ikke vil føre til lavere nettleie.

Min hovedbekymring er at vi som samfunn med dagens fragmenterte struktur, med mer enn 120 nettselskaper, er dårlig rustet for fremtiden.

For det første blir det krevende å få tilgang til kompetanse i næringen, når det er så mange selskaper som kappes om det. Det er særlig viktig nå fremover, med økt digitalisering. Ett eksempel er behovet for ny kompetanse med overgangen til smarte strømmålere.

For det andre vil et slikt lappeteppe med et stort antall nettselskaper bety at det er store grenseflater mellom de ulike nettselskapene, det vil si mange linjer som skal bygges vil krysse ulike nettselskapers geografiske områder. En slik fragmentert struktur som vi har i dag, er et dårlig utgangspunkt for å gjøre de store investeringene som er påkrevet de neste årene. Utbygging og vedlikehold av nettet må ses i en større sammenheng, ofte langt utover det enkelte nettselskaps område. Det er derfor et stort behov for å koordinere investeringene på en best mulig måte og unngå suboptimale løsninger.

Hvis vi ikke sikrer en struktur som bidrar til å bygge opp kompetanse og til å gjøre gode investeringer totalt for landet, vil vi fort komme i en situasjon med for høyere kostnader i nettet. Dagens system er skrudd sammen slik at dette i siste omgang vil betyr høyere nettleie for oss sluttkunder.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.