Jeg representerer en gruppe styremedlemmer som vil bli kvotert ut ved innføring av kjønnskvotering. Det er ikke noe stort problem for meg, men jeg er redd det kan føre til problemer for bedriftene. La meg forklare.

Jeg er 68 år, har ledet børsnoterte høyteknologibedrifter i Norge og Storbritannia i 25 år og har vært med på mye. Den erfaringen er spesielt nyttig for små og mellomstore bedrifter som arbeider i områder som ligner på de jeg selv har erfaring fra. Det kan du si gjelder også for de største bedriftene, men forskjellen er at de vil selv ha dekket alle kompetanseområder innen sin administrasjon, mens de mindre bedriftene ofte bruker styret til å knytte til seg kompetanse de ønsker mer av, men ikke har mulighet til å ansette.

Særlig innen høyteknologi er dette veldig vanlig, og de få kvinnene som er tilgjengelige og har tilsvarende kompetanse, vil gjerne for lengst være engasjert i større og mer attraktive bedrifter.

I dag er styrene stort sett bemannet med folk som meg og representanter for de største aksjonærene. Aksjonærrepresentantene er ikke alltid de som bidrar mest i styrene. De som bidrar mest er gjerne folk som meg, som har vært i samme situasjon selv og som kan hjelpe administrasjonen med tips, råd og strategiske veivalg fordi vi har vært der før.

Aksjonærrepresentantene vil selvfølgelig ikke bli byttet ut. Det som vil skje, er at man vil starte en jakt på kvinner som kan erstatte slike som meg.

Problemet er at de fleste av disse kvinnelige styrekandidatene er yngre og fremdeles sitter i operativ virksomhet. De vil neppe få tillatelse til å bruke masse tid på styreverv ved siden av en krevende lederjobb. Det gjør de først når de slutter, og da har de noen år hvor de kan bidra før de blir utdatert akkurat som vi menn også blir. Men det er så enormt få av disse kvinnene i dag, og de vil bli rekruttert av de mest attraktive bedriftene, mens de andre vil måtte ta til takke med mindre kvalifisert styrerepresentanter.

Dette vil ha en pris. Hvilken kan ingen si, men den vil komme over tid.

Selv ser jeg på denne virksomheten mer som en dugnad, for den er dårlig betalt og det følger med en del ansvar. Men jeg har arbeidet med små og mellomstore bedrifter i det meste av mitt liv og jeg vet hvor viktig kvaliteten på styret er for en liten bedrifts utvikling.

Derfor har jeg alltid syntes det er mer meningsfylt å arbeide med disse enn med de store. Her kan hver enkelt virkelig gjøre en forskjell.

Så la disse bedriftene få rekruttere sitt styre ut fra hva de trenger av kompetanse. Det er ofte vanskelig nok for dem om de ikke også skal være tvunget inn i en kjønnskvotering.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.