Hans Sande, sjøkaptein, administrerende direktør i Norsk sjøoffisersforbund

Statoil og samfunnsansvaret

Publisert: Oppdatert: