Ulf Andersen, seksjonssjef, og Jon Petter Nossen, seniorrådgiver, begge i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav)

Arbeidsgiverne dekker 17 mrd. i sykepenger

Arbeidsgiverne betaler for en tredjedel av sykefraværet. Det utgjør 17 milliarder kroner for offentlige og private arbeidsgivere samlet.

Publisert: Oppdatert:

Nav utbetalte i alt 39 milliarder i sykepenger i 2016, og dermed utgjør den totale kostnaden for sykefravær cirka 56 milliarder det året, altså 17 milliarder for arbeidsgiverne.
Nav utbetalte i alt 39 milliarder i sykepenger i 2016, og dermed utgjør den totale kostnaden for sykefravær cirka 56 milliarder det året, altså 17 milliarder for arbeidsgiverne. (Foto: Gorm K. Gaare)