DNs leder mandag skriver at nå må «alt gjøres for å redde liv og beskytte helsepersonell». Det er vi selvsagt helt enig i. Folkehelseinstituttet sier i dag at dette vil bli langvarig situasjon. I løpet av det neste året vil det totale antallet smittede trolig stige til over to millioner. Da er det helt kritisk at vi klarer å opprettholde kapasiteten ved norske helseinstitusjoner.

Det våre medlemmer forteller oss, er at de er aller mest rett for å ikke kunne gå på jobb. De vet bedre enn noen hva konsekvensen er dersom de blir syke.

Derfor er det så viktig i denne krisen å ivareta sykepleierne og annet helsepersonells helse. Vi er glad for at DN setter søkelys på mangel på smittevernutstyr. Å ta vare på helsepersonells helse betyr også å verne helsearbeidere mot overbelastning. Lederutfordringen er at sykepleiere alltid stiller opp når det trengs, også når de er altfor slitne. Dette er en kjent problemstilling i all kriseledelse: Hvordan sikre at de som står i håndteringen av krisen får nok hvile. Utfordringen er ikke motivasjon og dedikasjon i en krise.

Utfordringen er å ivareta evnen til å håndtere krisen over tid.

DN skriver at «mangelen på intensivsykepleiere har vært et kjent problem i årevis. Nå kommer det på spissen. En grunn er for dårlig kapasitet til praksisopplæring, en annen er ufrivillig deltid, grunnet sykepleierforbundets krav om fri to av tre helger.»

Vi underskrev i forrige uke en avtale med arbeidsgiverorganisasjonene om unntak fra arbeidsmiljøloven i forbindelse med koronaepidemien. Den nye avtalen gir arbeidsgiver utvidede fullmakter til å organisere arbeidstiden, herunder å avvike fra dagens avtale om å ha fri to av tre helger.

Den nye avtalen åpner også opp for å kunne pålegge 69 timers arbeidsuke.

Sykepleierne er med andre ord svært fleksible, og beredt til å yte det vi kan i denne situasjonen. Alt helsepersonell er innstilt på at de nå må jobbe der behovet er størst. Sykepleiere står i frontlinjen i kampen mot korona, og risikerer egen helse for å ta vare på dem som nå blir syke.

Det er også slik at det finnes sykepleiere som i en normalsituasjon også jobber oftere enn hver tredje helg, men dette er basert på frivillighet. Det hjelper ingen om sykepleierne brenner sitt lys i begge ender. Spesielt ikke nå.

Ufrivillig deltid er altså ikke resultat av sykepleiernes krav.

Mangelen på intensivsykepleiere er noe vi har tatt opp med myndighetene i en årrekke. Det er ikke tatt hensyn til mangel av intensivsykepleiere når en har laget måltallene, en har ikke tatt hensyn til beholdning eller alderssammensetning og en har heller ikke hatt fem–tiårsplaner i forhold til rekruttering i det enkelte helseforetak.

Nå er det viktig for pasientene at sykepleierne tas godt vare på slik at de holder gjennom hele pandemien.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.