NHO har i gjentatte artikler og innlegg i Dagens Næringsliv forsøkt å undergrave regjeringens nye tiltak for å styrke arbeidstagernes rettigheter ved nedbemanning i konsern. Fortrinnsretten vil gi ansatte forrang til ledige, og relevante, stillinger i samme konsern.

Nina Melsom i NHO spør om hr-avdelingene skal bli den nye oljen i sitt innlegg 16. januar, samtidig som hun kommer med andre vikarierende argumenter. NHO bør se verdien av gode hr-avdelinger som klarer å beholde kompetanse.

I Nitos behovsundersøkelse fra i fjor svarte 45 prosent av de spurte bedriftene at de fryktet å miste ingeniørkompetanse de neste tre årene, uten at de fikk erstattet den. Dette er tall også NHO bør ta på alvor.

Vi støtter regjeringens forslag og tror det vil være vel anvendt tid for hr-avdelinger i store konsern å ta den ekstra telefonsamtalen internt for å sikre at kompetansen ikke forsvinner ut av døren. Solid ingeniørkompetanse er et konkurransefortrinn og viktig for innovasjon og verdiskaping. Vår medlemsmasse er et knapphetsgode arbeidsgiver bør legge seg i selen for å rekruttere og beholde.

NHO og Melsom bør heller se mulighetene lovendringen gir sine medlemsbedrifter og ikke male fanden på veggen. Slik kan vi sammen sørge for at hr-avdelingene blir oljen som smører maskineriet videre til det beste for ansatte og konsern.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.