I diskusjonen om krafthandel med utlandet er til fordel for forbrukerne er problematikken rundt leveringssikkerhet underkommunisert. I et innlegg i DN 1. oktober skriver Anders Skonhoft at kraftkabler til utlandet vil «gi et press i retning av økt strømpris i Norge», men han ser bort fra at kablene bidrar til økt leveringssikkerhet, og at kraftforsyning i tørrår også har en kostnad hvis den skal sikres på en annen måte enn gjennom import. Ensidig fokusering på hvordan kraftkablene påvirker kraftprisene i dagens marked blir derfor for enkelt.

Vannkraften er en sjenerøs gratisgave fra naturen, men et forsyningssystem som nesten utelukkende er basert på vannkraft, er ekstremt sårbart ved sin avhengighet av naturens luner. Det kritiske punktet er våren, når magasinene er nesten tomme og vi venter på at en forsinket snøsmelting skal starte i fjellet. Vi kan rett og slett ikke akseptere at magasinene går tomme, da stopper samfunnet helt opp (gjennom historien har det vært nære på noen ganger). Uten importmulighet må det bygges ut en overskuddskapasitet som sikrer kraftbalansen også i ekstremt tørre år. Overskuddskapasitet er kostbar å bygge ut siden den i sin natur har en kort brukstid, men med eksportmuligheter kan vi få en god betaling for denne kraften. Alternativt må forbrukeren betale for at vi har en produksjonskapasitet i beredskap, og det må på en eller annen måte komme som et tillegg til løpende markedspris.

Denne problemstillingen ble synliggjort da Energiloven trådte i kraft i 1991 og vi gikk over fra et regime basert på planøkonomi og oppdekningsplikt, til en markedsstyrt kraftomsetning og kraftutbygging. Da falt kraftprisene, og mange kraftselskaper som hadde sørget for utbygging av nødvendig produksjonskapasitet, også i tørrår, fikk økonomiske problemer. Kravet til leveringssikkerhet og hvor mye vi er villig til å betale for den, er ikke gitt, men dette må uansett trekkes inn i et regnskap over hva som lønner seg for forbrukeren når det gjelder nye utenlandskabler.

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.