Håkon Cosma Størdal, partner i Advokatfirmaet Wiersholm

Myndighetene må lette på sløret

Bedrifter vet lite om hva som foregår bak Konkurransetilsynets lukkede dører. Det svekker rettssikkerheten.

Publisert: Oppdatert:

Tidsbruken i konkurransesaker øker, og det er ikke uvanlig at en sak pågår i fire-fem år før et vedtak foreligger.
Tidsbruken i konkurransesaker øker, og det er ikke uvanlig at en sak pågår i fire-fem år før et vedtak foreligger. (Foto: Paul S. Amundsen)