I Texas fører minusgradene til krise i strømforsyningen. Høyt strømforbruk kombinert med at deler av strømproduksjonen har kollapset, er noe av forklaringen. Fleksibel kraftdistribusjon og smarte nettverk er viktig for styring av fremtidens strømnett.

Problemene i Texas var en ventet hendelse, værutsiktene lå an til rekordlave temperaturer, og rekord i strømforbruket var ventet mandag morgen. En varslet krise kommer sjeldent alene, og i covid-19 tider er strømforsyning til utsatte grupper prekært. Mandag nådde strømtoppen 69 GW. Til sammenligning nådde vi i Norge rekordtopp den 12. februar i år, på 25 GW.

Da denne toppen ble nådd mandag satte Electric Reliability Council of Texas (ERCOT) I gang sin ‘Energy Emergency Alert 3’, som tvang kraftforsyningsselskapene til å rotere på kraften. Southwest Power Pool instruerte sine strømprodusenter til å gjøre kontrollerte stans i strømmen for å sikre strømforsyningen.

Finansprofessor Thore Johnsen mener grønn aksjeplukking minner om tippekonkurranse: – Mange småaksjonærer raser inn i aksjemarkedet uten å regne dnPlus

Brown-outs ble gjort, for å forhindre blackouts. Brown-out er når et kraftselskap velger å slå av strømmen, for å forhindre en forsert strømstans som følge av en blackout. I praksis vil det si at man prøver å være i forkant av strømtoppene ved å kutte strømmen. Problemet er at brown-outs har vart lengre enn tiltenkt og titusenvis av mennesker har vært uten strøm under svært lave temperaturer. Det er meldt om stans i opp til 44 timer, når strømmen da kommer tilbake kommer utfordringer som mangel på mat og vann, vannlekkasjer og oversvømmelser. I tillegg er innbyggerne bedt om å koke drikkevannet da vannrenseanlegget mistet strømmen.

Texas er isolerte i sin strømforsyning og kan ikke importere eller eksportere kraft til andre regioner. Stater som California og Minnesota har strømforbindelse med andre regioner og importerer strøm fra andre stater i krisetilstander.

I tillegg til høyt forbruk kom meldinger om 30 GW av forsyningskapasiteten satt ut av spill som følge av snø, is og kulde. Blant annet står vindturbiner og kjernekraftverk stille. Back-up generatorer i gass- og kullkraftverk er også frosset. Gass er også konkurranseutsatt i tilfeller med høye temperaturer da det også brukes til oppvarming.

Et mikronett (microgrid) er et desentralisert strømnettverk, som forsyner et mindre område (universitet, sykehus eller nabolag) basert på en eller flere strømkilder (sol, vind osv.). Disse mikronettene kan kjøres både tilkoblet strømnettet og uavhengig sentralnettet, under det som kalles ‘islanding mode’. Under ‘islanding’ vil strømkundene være sikret strømforsyning selv om nettet er overbelastet eller på andre måter ikke kan levere strømmen.

I The Northeast Blackout i 2003 var et enkelt tre som hadde falt på en kraftlinje skyld i at flere stater opplevde strømbrudd. ERCOT vil ikke spekulere i om kulden denne gangen har forårsaket brudd i strømkabler og også slått kjernekraften ut av spill, men de nettsiden bekreftet at rundt 10,500 MW forbrukslast var satt ut av spill for å unngå de høyeste strømtoppene. Betimelig nok er også nettsiden til ERCOT nede, men noe informasjon slippes på Twitter. På Twitter var også Texas-guvernør Greg Abbott, der han varsler full etterforskning av ERCOT.

Innlegg: Sviktende beredskap mot hacking i strømnettet

Det vil trolig ta lang tid før vi får det fulle svaret på hva som har skjedd i Texas, men noen konklusjoner kan likevel trekkes for hvordan man kan unngå lignende i fremtiden.

For å kunne løse slike problemer i fremtiden må forbedre teknologien. Først og fremst er forskerne avhengig av data til maskinalgoritmer som kan brukes til å trene algoritmene til å forutse forbruket. Selv om mye tyder på at Texas-problemet isolert sett er en svart svane (som betyr at den ikke kan forutsees). Likevel trenger vi mer tilgang til data slik at vi vet hvordan vi skal styre og legge til rette for forbruksrespons. Forbruksrespons, er et av nøkkelpunktene i smarte nettverk; som skal få forbrukeren til å justere sitt forbruk til forsyningskapasiteten, ved intensiver som pris. Det bør satses mer på uavhengige mikronettverk i tillegg til å tenke strategisk når det gjelder energilagring.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.