I kommentaren «Støre og Vedum i krisenes krise» i DN lørdag 5. november skriver avisens politiske redaktør, Frithjof Jacobsen, at han er forvirret. Årsaken til forvirringen skal ha sin bakgrunn i regjeringens økonomiske politikk.

La meg derfor gjenta hvilken utfordringer vi står i, og de grepene vi tar for å håndtere disse.

Statsbudsjettet for 2023 handler i særlig grad om å håndtere tre store oppgaver:

  • Skape trygghet rundt folks privatøkonomi
  • Sosial og geografisk utjevning
  • Økt nasjonal kontroll

Mange opplever nå en krevende tid. Økte priser, og dermed høyere renter, skaper usikkerhet i hverdagen for mange. Spesielt hardt rammes de som har minst fra før. Økt trygghet rundt folks hverdagsøkonomi handler derfor i stor grad om å få kontroll på prisveksten, som i neste omgang vil redusere behovet for høy rente.

Dette er grunnen til at regjeringen har presentert et stramt statsbudsjett der oljepengebruken reduseres med over 18 milliarder kroner. Med lavere oljepengebruk bidrar vi til å få kontroll på den høye prisveksten.

I tillegg til redusert prispress var det viktig å skaffe handlingsrom i budsjettet slik at vi kunne stille opp for mange av de som sliter, forsterke innsatsen for sosial og geografisk utjevning og sikre økt nasjonal kontroll gjennom en betydelig satsing på beredskap. Sterk utgiftsvekst på en rekke ulike områder gjorde dette ekstra krevende.

I realiteten hadde regjeringen et inndekningsbehov på flere titall milliarder før nye satsinger kunne prioriteres. Dette løste vi ved store omprioriteringer i budsjettet. I tillegg valgte vi blant annet å hente inn et betydelig beløp fra næringer som i dag har svært god lønnsomhet fra utnyttelse fra våre felles naturressurser.

På denne måten var det mulig, selv innenfor et stramt budsjett, å få på plass skattelette for de som tjener under 750.000 kroner, billigere barnehage og SFO, reduserte fergepriser, økt barnetrygd for mange enslige forsørgere, en raus strømstøtte for husholdninger og en ny strømstøtte for bedriftene. I tillegg økte forsvarsbudsjettet fra saldert budsjett 2022 med 6,8 milliarder kroner og en lang rekke satsinger for økt sivil beredskap kom på plass.

Jeg tror ikke på Frithjof Jacobsen når han sier at han er forvirret eller ikke forstår.

Det hadde vært mer troverdig om han skrev at han er sterkt uenig i regjeringens prioriteringer. Hvis han skrev at sosial og geografisk utjevning ikke er et politisk prosjekt som bør prioriteres. At det er feil at husholdningene skal få strømstøtte i det omfanget de nå får, eller at vi burde kutte i grunnleggende velferd i stedet for å øke grunnrenteskatten.

Da hadde vi fått en mer reel debatt, enn vi får når Jacobsen prøver å fremstå forvirret.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.