Jeg peker i teksten min på virkemidler for å få på plass mer brukervennlig teknologi. Poenget med konseptet for innebygd diskrimineringsvern er at diskrimineringsvernet skal bygges inn i teknologien fra første koding og første diskusjon av brukergrensesnitt. Regelverket er kun et hjelpemiddel som skal pålegge utviklere å følge denne utviklingsmetodikken.

Malin Rygg i Tilsynet for universell utforming av ikt (UU-tilsynet) feilinformerer når hun skriver at innebygd diskrimineringsvern «langt på vei» er oppfylt når kravet om tilgjengelighetserklæring innføres. Dette er «en selvdeklarasjon om i hvilken grad en virksomhet etterlever kravene til universell utforming av ikt». Det gjelder kun offentlige nettsteder og (i første omgang) heller ikke apper. Dette er vel og bra, men noe helt annet enn innebygd diskrimineringsvern.

600.000 mennesker sliter med å bruke offentlige tjenester, banktjenester eller bestille flybilletter på nett. Dette er uakseptabelt, og jeg tror ganske sikkert at UU-tilsynet er enig. Derfor er det overraskende at kritikken kommer fra den kanten. Jeg håper UU-tilsynet vil jobbe sammen med oss, selv om konseptet må få gjennomslag langt utenfor deres mandat. Tilsynet gjør en viktig jobb, men er sørgelig underfinansiert. Jeg har i flere sammenhenger tatt til orde for at tilsynet bør styrkes, og det vil jeg fortsette med.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.