Konsekvensen av at Stortinget før jul vedtok innstramninger i innleie fra bemanningsbyråer – innstramninger som i praksis betyr forbud mot innleie i mange bedrifter – er at mennesker som i dag har en fast jobb i et bemanningsbyrå, må sies opp.

Like før jul ble denne julepresangen fra regjeringen, heiet frem av LO, overlevert 120 mennesker med fast jobb i CBA Fagformidling. Regjeringen og LO fremstiller det som om de som nå fratas jobben på grunn av politisk overtenning, kommer til å få en ny, fast jobb i de samme bedriftene de har vært utleid til. Så enkelt er det ikke.

Av de 120 som ble oppsagt i CBA Fagformidling, er det kanskje bare ti som kan vente seg fast jobb i samme rolle som i bemanningsbyrået. Resten vil enten jobbe på midlertidige kontakter eller være arbeidsløse. Paradoksalt nok fremstilles dette som en bedre løsning enn at de har fast jobb i bemanningsbyrået.

Regjeringen og LO har i realiteten igangsatt et arbeidslivseksperiment: Folk mister jobben. Nevnte CBA Fagformidling fikk fyldig dekning i LOs tidligere kamporgan Dagsavisen. I nyttårshelgen kunne vi i Klassekampen lese om mennesker som nå trolig kommer til å tape opptjente rettigheter til AFP, som følge av at det blir tvunget ut av jobben de har.

Flere slike eksempler vil komme i månedene som kommer, frem til iverksettelsen av de nye reglene. Affiserer dette i det hele tatt regjeringen og LO? Nei.

Første nyttårsdag fremførte arbeids- og inkluderingsministeren i NRK påstander hun vet er feilaktige. Og dagen etter kunne vi i DN lese LO-sekretær Trude Tinnlund angripe DNs leder, som ifølge henne skaper et «feilaktig inntrykk», samtidig som hun gjentar feilaktige påstander om bemanningsbyråenes omfang og gir inntrykk av at ansatte i bemanningsbransjen har dårligere arbeids-, lønns- og pensjonsbetingelser enn andre arbeidstagere.

Tinnlunds påstander er grundig tilbakevist av både Fafo, om omfang av innleie, og av Arbeidstilsynet, som viser at bemanningsbransjen er en av de med færrest brudd på arbeidsmiljøloven.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.