Hanne Skaarberg Holen, advokat i Thommessen, og Thor Leegaard, advokat i KPMG

Er det skattesvik å betale rett skatt?

Skattedirektoratets høringsuttalelse etter Transocean-evalueringen er problematisk. Straff når rett skatt er betalt, er og blir feil.

Publisert: Oppdatert:

En skattyter som inngir tilstrekkelige opplysninger til at skatteetaten får grunnlag for å fastsette riktig skatt, bør være trygg for at han ikke skal utsettes for sanksjoner. Her fra Skatt øst i Oslo.
En skattyter som inngir tilstrekkelige opplysninger til at skatteetaten får grunnlag for å fastsette riktig skatt, bør være trygg for at han ikke skal utsettes for sanksjoner. Her fra Skatt øst i Oslo. (Foto: Per Ståle Bugjerde)