Frøystein Gjesdal, professor, og Terje Rein Hansen, professor emeritus, begge ved Norges Handelshøyskole

Merkverdigheter i Transocean-saken

Begrensede ressurser og merkverdige habilitetsregler bidro til utfallet i saken. Sentrale spørsmål ble aldri rettslig avklart.

Publisert: Oppdatert:

Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelfor­fatterne.
Hadde førstestatsadvokat Morten Eriksen hatt tilstrekkelige ressurser, er vi overbevist om at man ville kunne ha belyst saken bredere og innen de tidsfrister som gjaldt, skriver artikkelfor­fatterne. (Foto: Per Ståle Bugjerde)