Seks statistikere fra Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus mener «det er åpenbart at studien har svært store metodiske mangler» (innlegg i DN 19. november). De sier ikke hva manglene går ut på annet enn å påstå at studien ikke fulgte retningslinjer, at den var uetisk og at den ikke ble analysert som beskrevet på forhånd.

Forfatterne konkretiserer få av sine påstander. Det er derfor vanskelig for oss å forstå hvor vi kan ha feilet. Kritikk som ikke er konkret, er vanskelig å imøtegå.

Statistikerne mener at vi har planlagt vår studie med utgangspunkt i andel covid-19-tester som var positive. Det er feil. Studien er designet akkurat slik de mener den burde blitt gjort, med utgangspunkt i forventet smitte og sykdom i befolkningen.

Statistikerne påstår at studien inkluderte for få personer fordi det var lite smitte i Oslo da studien pågikk. Som de burde vite, fordi det er deres fag, øker presisjonen på resultatene når det er færre smittede (hendelser) i en studie som vår. Det har vi beskrevet i vår studieprotokoll.

Om studiens resultater er overførbare til andre smittesituasjoner, er det ingen som vet sikkert. Vi kan ikke se at noen har fremlagt sterke argumenter for at det ikke skulle være slik.

Som mange andre som gjør covid-forskning, følger vi anbefalingene fra WHO og andre internasjonale organisasjoner og legger resultater på såkalte preprint-servere før publisering i et vitenskapelig tidsskrift. De første resultatene ble lagt ut i sommer, og i forrige uke la vi ut viktige resultater av antistofftesting.

En full rapport av studien er til vurdering i et medisinsk-vitenskapelig tidsskrift og vil publiseres etter de vanlige standarder som gjelder. At vi kritiseres for ikke å følge retningslinjer for god publiseringsetikk under koronapandemien, er forstemmende.

Det er vanskelig å forstå om statistikerne mener at det er uetisk å gjøre randomiserte studier for å vurdere om trening på treningssenter er smittevernmessig trygt; på den ene siden er smittenivået for lavt, og på den andre siden for høyt. Om smittenivået er lavt, er det ingen vits fordi man ikke kan konkludere ut fra studien. Om smittenivået er høyt, er det uetisk fordi risikoen for dem som trener er for høy.

Vi lurer på hvilke data statistikerne bygger sine betraktninger på. Det er god medisinsk praksis å forsøke finne ut av dette i studier som er metodologisk godt gjennomført, lik den vi har utført.

I tråd med etiske retningslinjer for helseforskning har Regional komité for forskningsetikk godkjent vår studie.

Vi har invitert til et møte som statistikerne har takket ja til. Det er vi glade for. Møtet vil finne sted tirsdag 24. november.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.