DN har nylig omtalt et par næringslivsledere som har vært på såkalt «troféjakt»: Først Øivind Tidemandsen 18. juni, deretter fikk Stein Erik Hagen 25. juni. De tabloide oppslagene minner om kampanjejournalistikk og kritikken mangler substans.

Tidemandsen hadde skutt en innhegnet løve i Sør-Afrika, «avlet opp for å skytes». Han fikk kritikk både fra Siri Martinsen fra Noah og kriminologiprofessor Ragnhild Sollund. Martinsen er motstander av all jakt og hennes syn var som ventet. Sollund har tilsynelatende samme ståsted. Spørsmålet bør være om det faktisk er grunnlag for å kritisere løvejakten i Sør-Afrika og såkalt «troféjakt» generelt.

Denne løveskytingen er etisk betenkelig fordi løvene er avlet for å avlives. Derimot er ikke dette noen trussel mot ville løver. DNs journalist spør: «Løver står på listen over utrydningstruede dyr. Har du noen moralske kvaler når du jakter dem?» Spørsmålet har et skjult premiss: At all jakt på løver medfører utryddingstrussel. Det er ikke riktig. Det å skyte en slik løve er like (lite) kritisk for løvebestanden som å avlive en i en dyrepark.

Løver har status som sårbare hos IUCN, den internasjonale naturvernorganisasjonen. Dette skyldes imidlertid ikke troféjakt, men habitattap. Som annet vilt får løver sine leveområder stadig begrenset av økt menneskelig aktivitet. I tillegg kommer ulovlig krypskyting.

Hva gjelder «troféjakt» er mange kritiske, og begrepet er dessverre så ladet at diskusjonen har en slagside før den har begynt. Det er en utfordring at begrepet ikke har et presist meningshold, og en vanlig misforståelse er at dette er en jakt hvor kjøttet ikke blir brukt. Det er feil, og denne jakten skiller seg lite fra annen jakt utover at den utøves av en turist. Blir jakten kritikkverdig av den grunn? Med professortittel kaller Sollund troféjakt «en vederstyggelighet». Noen begrunnelse står imidlertid ikke å lese.

Tidemandsen påpekte at jakten bidrar til vern av ville dyr, fordi de «får en verdi» og bevares. Det har han rett i. Sollund sier at dette skal være «tilbakevist i vitenskapelige rapporter». Hvilke rapporter det siktes til fremgår ikke. IUCN, som uttaler seg med en viss tyngde, er tydelige på at troféjakt «can, and do, play an important role in delivering benefits for both wildlife conservation and for […] local communities living with wildlife». Melissa de Kock i WWF-Norge påpeker det samme: Troféjakt er «et viktig verktøy for at vi skal beholde disse artene», og ønsker «en debatt som også vurderer den rollen troféjakt spiller for naturvern, uten at følelsene tar overhånd.»

Professor Stein R. Moe ved NMBU uttaler også at jakt bidrar til vern av natur. Han blir da spurt om han er jeger. Hverken Sollund og Martinsen blir imidlertid spurt om de er jaktmotstandere. Uansett kunne man etterlyst noen begrunnede argumenter fra den kanten – ikke bare føleri.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.