Vesten står overfor en historisk mulighet til å ta imot unge talentfulle russere med høyere utdannelse. De representerer en ressurs av enorm verdi som kan svekke Russland, mens de beriker Norge og andre vestlige land. Vi må handle raskt hvis vi skal utnytte denne unike situasjonen, samtidig må vi også være skarpsindige.

Laura A. Janda
Laura A. Janda

Siden Vladimir Putin ble president for tredje gang i 2012 og for alvor strammet grepet om makten, har Russland vært utsatt for utvandring. Utvandringen er mangedoblet siden krigen begynte i Ukraina.

Den uavhengige organisasjonen OK Russians (okrussians.org) gjennomfører undersøkelser blant russere som nylig har emigrert. Etter deres beregninger har mer enn 300.000 russere forlatt Russland i februar og mars. Det er estimert at ytterligere 100.000 it-spesialister vil komme seg ut av Russland i løpet av april.

Hovedgrunnen for utvandringen nå er at man er mot krigen i Ukraina. Denne uttalelsen fra OK Russians er et tydelig eksempel på det: «Jeg er skrekkslagen over Russlands aggresjon mot Ukraina. Det er utålelig for meg å befinne meg i dette landet, jeg vil ikke delta i dette, jeg ønsker ikke å betale skatt som støtter drap av fredelige mennesker».

En annen grunn er frykt for represalier, for å miste jobben eller studieplassen. Noen av dem som rømmer har allerede havnet i trøbbel på grunn av antikrigsuttalelser og frykter å bli fengslet.

Andre årsaker er problemer på jobb fordi en rekke firmaer har stengt ned eller har mistet mulighetene for samarbeid med utenlandske partnere og kunder, samt fallende levestandard og at de føler seg fremmede blant folk som støtter regimet.

Mye tyder på at russere som nå rømmer fra Russland, deler vår avsky for Putin og hans aggresjon.

Befolkningen i Russland rangerer svært høyt når det gjelder utdannelse:

  • 96 prosent av voksne russere har vitnemål fra videregående skole.
  • Realfag, ingeniørvitenskap og matematikk er de mest populære studieretningene på bachelornivå.
  • Coursera, som driver med digital utdannelse og har over 14 millioner abonnenter verden over, rangerer Russland på niende plass når det gjelder kunnskap i næringsliv, teknologi og it.

Blant russere som har rømt, er 86 prosent under 45 år. Av disse jobber en tredjedel i it-sektoren, en tredjedel i bedriftsledelse, mens den siste tredjedelen er mer heterogen, for eksempel jurister, psykologer, grafiske designere osv.

Russere på flukt nå er med andre ord unge, velutdannet og ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Russiske arbeidstagere kan gi positive virkninger i Norge og samtidig negative virkninger for det russiske regimet. Russiske innvandrere kan bidra med menneskelig kapital og løfte det vitenskapelige nivået i Norge. Ved å ta imot russere kan vi svekke Russland både økonomisk og ideologisk sett.

En rekke studier viser at innvandrere kan styrke økonomien, særlig når de er unge med høyere utdannelse. På samme måte som flyktninger fra Tyskland bidro med et stort løft til økonomien og det vitenskapelige nivået i USA i forbindelse med annen verdenskrig, kan russere som er på flukt være til stor nytte for Norge.

Noen av verdens mest innflytelsesrike konsern, som for eksempel Telegram og Yandex, startet i Russland, og en russisk innvandrer til USA var med på å etablere Google.

Vi har mange komplekse problemer som må løses fremover, som for eksempel klimaendringer og smittsomme sykdommer. Ved å ta imot innvandrende arbeidstagere får vi større sjanse til å bedre vår felles fremtid. Norge har også et sterkt behov for den it-kompetansen mange russere har, både nå og i flere år fremover.

Utvandring fra Russland er en enorm katastrofe for landet. Russland tømmes for flinke arbeidstagere. I tillegg reduseres Russlands kapasitet til å krige for hver russer som jobber i et vestlig land.

Ved å ønske russiske arbeidere velkommen kan vi også undergrave Putins makt som propagandaspreder. Putin forteller befolkningen at han var nødt til å angripe Ukraina fordi Vesten er fylt med russofobi – at vi er ute etter russerne. Vi kan vise at denne offisielle beretningen fra russisk ledelse bare er «fake news», hvis vi støtter russere som kommer til Norge i stedet for å holde dem vekk.

Samtidig må vi sikre oss mot å få feil personer i posisjoner som er sikkerhetsmessig sensitive. Særlig it er en sensitiv næring. Selvfølgelig kan vi ikke bare åpne alle dører. Det kreves en grundig siling av russiske innvandrere for å forebygge infiltrasjon fra russiske myndigheter. Det er noe vi kan klare.

Men det begynner å haste, særlig for russere som per i dag er i land hvor de mangler muligheter til å bli fast bosatt. Antall dager de kan befinne seg i disse landene er begrenset, og de leter etter langtidsløsninger.

Norge har også et sterkt behov for den it-kompetansen mange russere har, både nå og i flere år fremover

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.