Sjeføkonom Roger Bjørnstad i LO går til angrep på Unio i kronikken sin i DN 22. februar. Dette tjener kun arbeidsgiverne på. Han går samtidig i rette med Unio som legger Holden III-utvalget til grunn i forståelsen av frontfaget samme dag som LOs representantskap vedtar akkurat det samme i sin uttalelse.

Er Bjørnstad i utakt med LOs representantskap?

Unio tar ikke avstand fra frontfagsmodellen, men vi fremhever at offentlig sektor har sakket akterut de to siste årene. Offentlig sektor er blitt avspist med den anslåtte rammen i frontfaget, mens privat sektor gikk bort fra de rammer som ble satt.

Klemet Rønning-Aaby
Klemet Rønning-Aaby (Foto: Helene Moe Slinning)

Fjoråret viste, ifølge SSB, at lønnsveksten i privat sektor var 3,9 prosent i 2021, mens offentlig sektor hadde 2,7 prosent. Industrien kom sammen med statsansatte og kommunalt ansatte dårligst ut.

Bjørnstad har i sin artikkel laget figurer som viser at lønnsveksten de siste 20 årene i offentlig sektor er på linje med industrien. Denne veksten kan en ifølge Bjørnstad takke den høye produktivitetsveksten i industrien og frontfagsmodellen for.

Det blir for enkelt.

For det første unnlater Bjørnstad her å ta med lønnsveksten for lærerne. De kom ikke bare dårlig ut i pandemiårene 2020 og 2021, men har hatt dårlig lønnsutvikling de siste 15 til 20 årene. Det har konsekvenser.

I dag er en stor del av undervisningen i skolen gitt av personer uten nødvendig kvalifikasjoner, og søkertallet til lærerutdannelsen er lavt. Lærerne er dedikerte til faget og elevene, men de trenger en lønn som samsvarer med kvalifikasjoner og krav som stilles.

For det andre har vi et helsevesen som har store problemer med å rekruttere og beholde ansatte, særlig sykepleiere. Innen helse, pleie og omsorg har Nav registrert 110.000 ledige stillinger i 2021. Lønnsnivået har åpenbart betydning.

Hvis offentlig sektor ikke klarer å levere gode tjenester, bør både Unio og LO være svært bekymret.

Når innbyggerne oppdager at ukvalifiserte underviser barna og det ikke gis helsehjelp når de trenger det, vil de som har god råd kjøpe tjenestene fra private skoler og helsetilbydere. Da får vi fort et A- og B-lag i det norske samfunnet. Dette bekymrer Unio og kan skje hvis ikke offentlig sektor er konkurransedyktig og klarer å trekke til seg kvalifisert arbeidskraft.

Meningen med frontfaget er at lønnsveksten i skjermet sektor ikke kan være høyere enn det konkurranseutsatt sektor tåler for å opprettholde sin konkurranseevne. LO setter likhetstegn mellom norsk industri og konkurranseutsatt sektor. Det var en tid da norsk industri var dominerende og bidro til størstedelen av norsk eksport. I dag er de fleste næringene konkurranseutsatt, og alle er avhengig av at offentlig sektor leverer høy kvalitet.

I møte med grønt skifte og annen nødvendig omstilling er konkurranseutsatt sektor avhengig av kunnskap og kompetanse. Derfor er det viktig å satse på forskning og høyere utdannelse og ha en lønnspolitikk som virker.

LO burde være mest bekymret for lønnsveksten i privat sektor. Det er der industrien konkurrerer om arbeidskraft, ikke i offentlig sektor med lærere, politi, sykepleiere, forskere med flere.

Unio har ikke vraket frontfaget. Det er tvert imot vår tilnærming som kan redde det. Vi jobber i tråd med intensjonen fra Holden III-utvalget. Vi vil ha et bærekraftig frontfag som står seg over tid, slik partene har vært enige om.

Offentlige arbeidsgivere har de siste to årene brukt den anslåtte frontfagsrammen som tak under forhandlingene. Hvis LO mener at det er slik frontfagsmodellen skal anvendes, så er det LO som har fjernet seg fra modellen ­– ikke Unio.

Unio er kritisk til at den best organiserte delen av arbeidslivet – offentlig sektor – holdes nede. Samtidig ser vi at områder med langt dårligere organisasjonsgrad, og ledere i offentlig sektor, jevnlig tar ut mer enn frontfagsrammen.

Vi ser at det er utfordringer med å beholde og rekruttere folk i våre og LOs grupper, og vi ser at vi har likelønnsutfordringer. Derfor har Unio vært klar på at det trengs en høyere økonomisk ramme i hele offentlig sektor i år.

Vi har ennå ikke vedtatt våre krav, men én ting er sikkert: Vi står støtt på arbeidstagernes side i offentlig sektor.

Hvis LO mener at det er slik frontfagsmodellen skal anvendes, så er det LO som har fjernet seg fra modellen ­– ikke Unio

(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.