Tirsdagens tall fra nasjonalregnskapet viser at brutto nasjonalprodukt (bnp) i Fastlands-Norge i september lå 2,7 prosent lavere enn i februar, mens bunnen i april lå 10,8 prosent lavere. Tre fjerdedeler av fallet er dermed tatt igjen. Men nå kan det snart gå andre veien.

18. november kan DN på bakgrunn av nye nasjonalregnskapstall fortelle at noe over halvparten av fallet siden februar er hentet inn, mens tallene altså viser at en vesentlig bedre situasjon.

Artikkelen tyder på et litt mangelfullt bevissthetsnivå i sjonglering av kvartals- og månedstall. Samtidig serveres foreldede tall for første halvår. Reviderte tall for utviklingen før september ble nemlig også publisert på tirsdag. Revisjonen viser en litt mindre kraftig nedgang i bnp Fastlands-Norge og deretter en litt sterkere gjeninnhenting.

Som følge av den kraftig aktivitetsdempende virkningen av nedstengningen i mars, viser kvartalstallene en markert nedgang i første kvartal enda den økonomiske utviklingen var ganske normal i nesten fem sjettedeler av kvartalet. Og mens kvartalstallene viser en videre kraftig nedgang i annet kvartal, viser månedstallene at tilbakevendingen startet alt en måned inn i kvartalet.

Nå-situasjonen belyst med kvartalstall viser at aktivitetsnivået i tredje kvartal lå 5,2 prosent over bunnen kvartalet før, mens månedstallene viser at økningen fra bunnen i april til september har vært over ni prosent.

I vurderingen av utviklingen fremover er det interessante bakteppe ikke den store økningen i aktivitet fra annet til tredje kvartal, men at gjeninnhentingen har avtatt markert etter høy vekst i mai og juni.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.