Vi er uenige i DNs lederartikkel 6. august, som fremsetter påstander om Oslo kommunes eiendomsforvaltning og boligpolitikk. DN blander både tall og lager et bilde av Oslo kommunes boligforvaltning og boligpolitikk som vi ikke kjenner oss igjen i.

Boligbyggs styreleder har allerede tilbakevist påstanden om at 650 boliger står tomme. Vi ønsker imidlertid også å imøtekomme de politiske sidene ved DNs leder.

Det rødgrønne byrådet tok over et betydelig vedlikeholdsetterslep på kommunale boliger fra Høyre-byrådet. Vi har doblet de årlige bevilgningene til rehabilitering av eiendommer som det kommunale foretaket Boligbygg eier, fra 110 millioner i 2015 til 250 millioner kroner fra og med 2018.

Beboere må ofte flytte til annen bolig i rehabiliteringsperioden. Boligen blir da definert som ledig. Konsekvensen blir da at når man bevilger mer penger til rehabilitering øker antall ledige boliger.

Videre er det DN feilaktig omtaler som «utbytte», et overføringskrav som de fleste av kommunens foretak er pålagt gjennom vedtak i bystyret. Rundt halvparten går til å dekke renter på langsiktig gjeld som for eksempel til Boligbyggs eiendomsportefølje. Resterende overføringer går til å finansiere ulike kommunale tjenester, som for eksempel andre boligsosiale oppgaver.

Det er likevel verdt å merke seg at i tillegg til å øke summene vi bruker på vedlikehold, så har dette byrådet hvert år redusert overføringskravet. Vi har gjort dette for å styrke Boligbyggs evne til å utføre mer vedlikehold.

I Oslo sliter stadig flere mennesker med vanlige jobber med å finansiere og kjøpe egen bolig. Vi vil at kommunen skal tenke nytt og utvide den tradisjonelle boligpolitikken med nye virkemidler. Vi er glade for at byrådet i fjor fikk tilslutning fra bystyret for å skape nye veier til egen bolig, blant annet gjennom utvikling av en såkalt «tredje boligsektor», med rimelige boliger og innovative løsninger som leie–til–eie.

Vårt arbeid med tredje boligsektor innebærer ikke at kommunen skal ut i markedet og kjøpe opp boliger, slik DN misvisende skrev i lederen. Men det skal gjøre inngangen til boligmarkedet enklere for flere. Vi har dialog med private aktører, og vi jobber vi med egne kommunale pilotprosjekter, for å teste ut ulike løsninger. Hagegata 30 er aktuell for en slik pilot.

Oslos krevende boligmarked gjør det også ekstra alvorlig at Fredensborg Eiendom ved eier Ivar Tollefsen unnlot å melde inn bygårder som kommunen kunne kjøpt på forkjøpsrett til det beste for beboerne. Dette er en situasjon vi har ryddet opp i, og hvor vi har anbefalt staten å styrke loven slik at ansvaret for å melde inn forkjøp til kommunen blir tydeligere.

DN er skeptiske til Oslo kommunes boligpolitikk. Vi anbefaler DN å sette seg litt bedre inn i saken.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.