I statsbudsjettet regjeringen la frem, foreslås det en vesentlig endring i friinntekten i de midlertidige skattereglene. Dette gjøres kun drøye to måneder før prosjektleveringsfristen, og det har skapt betydelig usikkerhet.

I DN 9. november tar Katinka Holtsmark, Diderik Lund og Knut Einar Rosendahl til orde for at hele friinntekten bør fjernes. De illustrerer effektene av de midlertidige reglene ved å ta utgangspunkt i det nye kontantstrømssystemet, og ikke skattesystemet som var frem til våren 2020. Konklusjonen blir at staten vil tape 26 milliarder med forslaget fra regjeringen. Den fremstillingen blir for enkel.

For det første forutsettes det at prosjektene blir upåvirket av endringene. Endringer så kort tid før innleveringsfrist skaper betydelig usikkerhet.

For det andre ses det helt bort fra at disse prosjektene vil ha en betydelig inntektsside for staten, betydelig større enn beløpet det vises til.

For det tredje er det ikke nok at et prosjekt er lønnsomt før skatt, for at det skal fattes en investeringsbeslutning. Selskapene har strenge krav til balansepriser og avkastningskrav for å ta hensyn til fremtidig usikkerhet.

De midlertidige endringene i petroleumsskatten har fungert etter hensikten. Endringene skulle opprettholde aktivitet og arbeidsplasser gjennom den usikre perioden i 2020, og det har de også gjort. Ytterligere endringer i de midlertidige reglene vil svekke norsk sokkels attraktivitet og påvirke investeringer. Det vil ha mye større konsekvenser for statens inntekter enn regnestykket til kronikkskriverne.

I en tid hvor EU ber om at Norge opprettholder produksjonen og er en trygg, forutsigbar energileverandør, er det uansvarlig å komme med ytterligere endringer i de midlertidige skatteendringene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.