Karin Stakkestad Laastad, juridisk direktør, og Lars Sørgard, direktør, begge i Konkurransetilsynet

Innlegg: Det er behov for mer konkurranse om jusstudentene

Samfunnet er tjent med at nye tilbud får vokse frem – også nye jusstudier. Vi ansetter selv nyutdannede jurister og ser nytten av mer tverrfaglig kompetanse, særlig jus og økonomi.

Publisert: Oppdatert:

Konkurranse vil bidra til at de eksisterende lærestedene må skjerpe seg og være mer fremoverlent, skriver artikkelforfatterne.
Konkurranse vil bidra til at de eksisterende lærestedene må skjerpe seg og være mer fremoverlent, skriver artikkelforfatterne. (Foto: Adrian Nielsen)