Terje Mørland, direktør i Nokut

Gale påstander og konklusjoner

Høy utdannelseskvalitet er resultat av tette koblinger mellom forskningsmiljøer og studietilbudene, viser vår ferske evaluering.

Publisert: Oppdatert:

Vi håper at folk i større grad vil benytte seg av de mange kildene som kan belyse den faktiske kvalitetstilstanden i norsk høyere utdannelse, skriver artikkelforfatteren.
Vi håper at folk i større grad vil benytte seg av de mange kildene som kan belyse den faktiske kvalitetstilstanden i norsk høyere utdannelse, skriver artikkelforfatteren. (Foto: Gunnar Lier)