Oddbjørn Raaum, leder av Livsoppholdsutvalget

Kunnskapskroner til voksne lønner seg

Småbedrifter bør få lønnsrefusjon for ansatte som får permisjon for å fullføre videregående skole, anbefaler Livsoppholdsutvalget.

Publisert: Oppdatert:

Omkring fire av ti av voksne (25–54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker, skriver innleggsforfatteren.
Omkring fire av ti av voksne (25–54 år) uten fullført videregående er ikke i jobb. Stadig flere uten fullført videregående står utenfor arbeidslivet, samtidig som andelen med uføretrygd og andre helserelaterte ytelser øker, skriver innleggsforfatteren. (Foto: Ida von Hanno Bast)