Lærestedene skal ha honnør for rask omstilling da pandemien traff oss i mars. Usikkerheten i høst har krevd nye rutiner, og vi har lest mye om fadderuker som avlyses. Ellers har oppmerksomheten i stor grad dreid seg om oppmøte, fysiske samlinger og organisering. Nå bør vi også ta en titt på kvaliteten.

Like lite som en bedrift kan digitaliseres ved å gå fra post-it til epost, blir ikke utdannelsen digital av at forelesningen følges via skjerm i stedet for ifra en forelesningssal. Det er ikke bare å sette strøm på gamle forelesninger.

En undersøkelse fra Copenhagen Business School (fra Djøf Studerende) viser at kvaliteten på overgangen til fjernundervisning ikke alltid har vært like god. 71 prosent av studentene svarte at de synes kvaliteten var dårlig eller meget dårlig i forhold til det de var vant til.

Fravær av dialog med forelesere og medstudenter var en av de største årsakene til den lave scoren.

Koronapandemien setter skolene under sterkt press for å sørge for et godt læringsutbytte. Er det mulig å ta igjen for mangelen på den fysiske tilstedeværelsen når mye av utdannelsen går over Zoom eller Teams?

Om man ikke får til det, risikerer skolene svakere avgangsstudenter, dårligere studiemiljø og ikke minst en risiko for økonomiske krav for kvalitativt dårlig og mangelfull undervisning. Der man betaler skolepenger, risikerer man å betale for en vare man ikke har fått. I USA har vi sett at en rekke private skoler har fått reaksjoner på dette. Dette gjør at deres betalingsmodell – og i verste fall forretningsmodell – vil måtte justeres.

Digital undervisning gir ikke den samme læringsopplevelsen som fysiske møter. Pedagogikken må tilpasses til dette formatet. Mange skoler har et akutt behov for voksenopplæring på dette området.

Vi tror den gode og fremtidige løsningen er kombinasjon av fem elementer:

  • Undervisning i auditorium (i tråd med smittvernsanbefalingene fra FHI).
  • Digital undervisning med tilpasset pedagogikk; korte seanser inkludert oppgaver og digitale rom hvor foreleser kan lytte på studentene og bidra med innspill.
  • Studieveiledning der studiegrupper samtaler med foreleser.
  • Studentene deles inn i studiegrupper som møtes regelmessig.
  • Studentene jobber på egen hånd før de møtes i studiegruppen og forelesning, eller til studieveiledning.

Ensomhet blant studenter var en utfordring allerede før pandemien. Sosialisering og nettverksbygging er sentralt når man er fersk og nysgjerrig. Faren for å stå alene er langt større nå. Det handler ikke om nye kamerater å feste med. Medstudenter er en viktig del av læringsmiljøet og er viktig for kritisk refleksjon og meningsutveksling.

Nina Riibe
Nina Riibe
Tor Wallin Andreassen
Tor Wallin Andreassen

I tillegg kommer faren for at studenter dropper ut av studiet som følge av manglende trivsel og motivasjon.

Dette stiller større krav til lærerstedene. De må utvikle seg til en ny normal. Vi må omfavne teknologien og utnytte dens potensial for å få det beste av koronalærdommen.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.