Slik Nesna-saken fremstilles i Dagens Næringsliv 2. august, er det ikke så rart at høgskole og campus på Nesna fremstår som absurd. Årsaken er at artikkelen ikke tar høyde for dokumentasjonen de siste to årene, men viser til gamle tall.

For det første: Påstanden om at Nesna var svak på alle måltall, er dokumentert feil. Fagmiljøet var like godt som eller bedre enn tilsvarende fagmiljøer i resten av Nord universitet. Søkningen til lærerutdanningene steg betydelig alle årene etter fusjonen til nedleggelsen, faktisk mer enn i resten av Nord. De økte kostnadene kom av at Nord reduserte øvrige studier til beinet.

Dernest: Hvis Nesna er uegnet som campus, hvorfor forbød da Kunnskapsdepartementet UiT kontakt med regionen om dette i 2019? Hvis Sandnessjøen var så ille som studiested for sykepleie at det måtte legges ned, hvordan har det seg at Vid vitenskapelige høgskole starter opp der nå i høst med svært mange søkere?

DN sier at argumentet for gjenreising av Nesna faller gjennom fordi studiene er flyttet til Mo i Rana. Hvorfor er da Rana kommune blant de 18 helgelandskommunene som krever et fullverdig høgskoletilbud på Nesna?

Hvis reetablering av Nesna er valgflesk fra Sp og Ap, hvordan kan det ha seg at også regjeringspartiene i Nordland fylkesting krever det samme?

Fordi man gjenkjenner smuler for brød når man ser det. I perioden 2016-2019 reduserte og avviklet Nord alle andre Nesna-studier, inkludert i Mo i Rana.

«Flyttingen» består av enkelte samlinger uten fagmiljø, som tvinges til Bodø eller Levanger. Dette tiltaket er en dårlig erstatning for en regional utdanningsinstitusjon.

Lokalt er næringslivsledere på Helgeland dypt bekymret for rekrutteringen av lærere. Uten gode lokalsamfunn og skoler er det vanskeligere å rekruttere til næringslivet. Kravet om gjenreising på Nesna er for eksempel nært knyttet til prosjektet Framtidens distriktskole. Det er litt underlig at DN ikke berører de to regjeringsoppnevnte NOU-ene om norsk distriktsutvikling fra høsten 2020, spesielt den som handler om næringslivet. Begge fremhever betydningen av institusjoner og kompetansearbeidsplasser i distriktene.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.