Vi treng meir mangfaldige universitet

Er det ikkje best om ulike universitet og høgskular kan dyrke sine særeigne kvalitetar og ikkje bli dytta inn i same mal? Jo, nettopp difor endrar vi reglane for å bli universitet.

Vitskapelege høgskular som Noregs Handelshøgskole (NHH) kan bli universitet etter ein forenkla prosedyre, skriv Oddmund Hoel.
Vitskapelege høgskular som Noregs Handelshøgskole (NHH) kan bli universitet etter ein forenkla prosedyre, skriv Oddmund Hoel.Foto: Per Thrana
Publisert 24. June 2024, kl. 18.01Oppdatert 24. June 2024, kl. 18.01