Jonas Gahr Støre bekreftet forrige uke at myndighetene forbereder innføring av vaksinepass til innenlands bruk i Norge.

Men de medisinske fordelene av vaksinepass er mindre nå enn sist vaksinepass ble diskutert, og ulempene er minst like store. Vaksinepass ble tidligere lagt i skuffen fordi fordelene ikke oppveiet ulempene – og der bør det bli liggende.

Støres begrunnelse for vaksinepass er å gi vaksinerte en mer normal hverdag, og å øke vaksinedekningen for å redusere belastningen på helsevesenet. Hvis normale aktiviteter i samfunnet forbeholdes de som kan fremvise vaksinepass, vil det i praksis tvinge mange personer til å la seg vaksinere.

Siden vi nå vet vi at også vaksinerte blir smittet og smitter andre, må begrunnelsen for vaksinasjon knyttes til den enkeltes risiko for sykehusinnleggelser og intensivbehandling.

De uvaksinerte har fått mye av skylden for stort press på helsetjenesten. Derfor har vaksinepasset igjen blitt løftet frem som et middel for å beskytte helsevesenet.

Men hva sier tallene?

De eldre i samfunnet har høyest risiko for alvorlig covidsykdom. Her er det allerede svært høy oppslutning om vaksinasjon. Blant personer over 65 år er mer enn 95 prosent vaksinert, og mange av de uvaksinerte har medisinske årsaker til at de ikke er vaksinert.

Det er derfor ikke mye å hente blant de få uvaksinerte over 65.

Å tvinge gjennom vaksinasjon av barn og ungdom med vaksinepass vil heller ikke redusere belastningen på sykehus, siden knapt noen blir alvorlig syke.

Så, hva med gruppen mellom 18 og 64 år?

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) er det 368.000 personer mellom 18 og 44 år og 141.000 mellom 45 og 64 som ikke er fullvaksinerte. Hva kan vi oppnå ved at flere i denne gruppen tvinges til vaksinasjon med vaksinepass?

I snitt ble 11 uvaksinerte personer mellom 18 og 64 innlagt på sykehus med covid-19 hver dag de siste fire ukene. Til sammenligning er det rundt 2000 akuttinnleggelser på somatiske sykehus i Norge – hver dag.

Av de 11 innlagte trengte mellom tre og fire intensivbehandling.

Hvis vi tenker oss at alle uvaksinerte mellom 18 og 64 år ble vaksinert, og fikk samme risiko for alvorlig sykdom som de vaksinerte, kunne mellom ni og ti av sykehusinnleggelsene, og tre eller fire innleggelser på intensiv blitt forhindret.

Siden median lengde på sykehusinnleggelser grunnet covid-19 er fire dager og intensivopphold ti dager, betyr det at vi i hele landet kunne frigjort 38 sykehussenger og 36 intensivsenger.

Tilsier disse tallene at Helsevesenet bukker under om denne gruppen ikke vaksinerer seg?

Vi tror ikke det.

Det har vært mye usikkerhet om hva som vil skje når omikronvarianten blir dominerende – i Norge skjedde det i romjulen. Mye tyder på at omikron er mindre farlig enn de andre variantene. Derfor er tallene ovenfor enda mindre dramatiske med omikron. Og derfor er den medisinske gevinsten av vaksinepass enda lavere i tiden fremover.

I en amerikansk studie var risikoen for sykehusinnleggelse 68 prosent lavere med omikronvarianten enn med deltavarianten. I Sør-Afrika ble 80 prosent færre av de omikronsmittede innlagt på sykehus, mens behovet for intensivbehandling var redusert enda mer.

I den siste situasjonsrapporten skriver FHI at omikronvarianten gir mindre alvorlig sykdom enn tidligere varianter. Men det er bekymring for at antall smittede vil øke raskt. Hvis viruset er halvparten så farlig, så må dobbelt så mange bli smittet for at antallet innlagte skal være det samme.

FHI anslår antall pasienter som vil være innlagt med covid-19 om tre uker til 282 (usikkerhetsmargin 154-551).

Dette innebærer ingen økning fra dagens nivå, og tilsier at de uvaksinerte fremdeles vil utgjøre en liten og trolig synkende minoritet av alle innlagt på sykehus.

Frivillig vaksinasjon har vært svært vellykket i Norge. Med nesten 90 prosent av den voksne befolkning fullvaksinert, er vi er blant landene med den høyeste vaksinasjonsdekningen i verden. Innføring av vaksinepass vil i praksis være et brudd med frivillighetslinjen.

Å dele opp Norges befolkning i de som er «innenfor» og de som er «utenfor» vil knapt hjelpe helsevesenet, men i betydelig grad bidra til å bryte ned tilliten i samfunnet.

Vårt åpne demokratiske samfunn aksepterer at mennesker tar ukloke helsemessige valg som belaster helsevesenet. Ønsker vi virkelig å innføre et passerseddelsamfunn der du utelukkes fra fellesskapet om du lever usunt?

Det finnes antageligvis grupper som gjennom sin livsstil belaster helsevesenet langt mer enn de uvaksinerte.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.

… tilsier at de uvaksinerte fremdeles vil utgjøre en liten og trolig synkende minoritet av alle innlagt på sykehus