En kar fra Grimstad har tapt svimlende summer i det finansielle kraftmarkedet. Kraftprodusentene okker seg over at de må finansiere tapet med de garantier de har betalt inn til dette markedet over mange år. Kanskje bør de okke seg litt mer lavmælt.

Jeg var med å utforme rammen for kraftmarkedet i 1988–92. Vannkraftens eget interne spotmarked krevde ikke garantier fra kraftprodusentene, ingen tvilte på deres evne til å gjøre opp for seg.