Linda Lai

Linda Lai, professor ved Handelshøyskolen BI

Vår tids Machiavelli?

Publisert: Oppdatert: