Hva forårsaker de dårlige tidene for sportsbransjen?

Den elendige vinteren, økning i netthandel og et mettet marked trekkes frem som viktige drivere for vanskelighetene. Det er imidlertid et perspektiv som i liten grad har vært fremme i diskusjonen: Forbrukernes syn på brukt sportsutstyr har den siste tiden endret seg kraftig.

Gjennom våre hundretalls forbrukerundersøkelser har vi sett tydelige endringer i hvordan forbrukere ser på bruk og kjøp av brukt utstyr. Brukthandel ble tidligere gjerne sett på som slitsomt og – i en del miljøer – som et uttrykk for dårlig råd. Søkelys på klima- og miljøsaken og at idretten ikke skal være for dyr for barn og ungdom har gjort oss forbrukere mer positive til brukthandel.

Samtidig har den eksplosive veksten av arenaer for kjøp og salg av brukt sportsutstyr gjennom lokale Facebook-grupper, bruktmarkeder og Finn.no, gjort det enklere å kjøpe og selge brukt.

Holdningsendringen og plattformene har gjort at det nå kjøpes og selges mer brukt enn noensinne.

Opinion, i samarbeid med Virke, gjorde i fjor høst en kartlegging blant forbrukere i forkant av Virkes årlige Handelskonferanse. Her fremkom flere interessant funn, selv om de ikke er spesifikke for sportsbransjen:

  • 56 prosent av de spurte oppga at de det siste året hadde kjøpt noe brukt til seg selv eller andre.
  • Av alle som oppga at de hadde kjøpt noe brukt, svarte hele 84 prosent at de hadde valgt å kjøpe noe brukt på bekostning av et nytt produkt.
  • 79 prosent av de spurte planlegger å kjøpe noe brukt de neste 12 månedene, og hele én av tre vil kjøpe mer brukt de neste 12 månedene enn de foregående 12 månedene.

Ser vi på motivene for å kjøpe brukt, er det først og fremst av hensyn til pris man velger brukt (54 prosent), mens nesten én av fire svarer at den viktigste årsaken til å kjøpe brukt handler om miljøet og ønsket om å redusere klimaavtrykket.

Vi ser her at kvinner oppgir hensynet til klimaavtrykk i langt større grad enn menn. I tillegg er det en tendens til at de under 50 år i større grad vektlegger miljøhensyn enn de over 50 år.

Vi mener disse funnene er en viktig delforklaring på hvorfor salget av sportsutstyr har gått ned det siste året. Det er grunn til å tro at veksten i bruktmarkedet vil fortsette å sette press på både sportsbransjen og andre bransjer i tiden som kommer.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.