I forslaget til statsbudsjett for 2024 forsøker finansminister Trygve Slagsvold Vedum seg med en historie om at den helt meningsløse ekstra arbeidsgiveravgiften nå trappes ned. Finansdepartementets egne og skjulte tall viser en helt annen historie.

Da forslaget til statsbudsjett for 2024 ble lagt frem for snart en måned siden, varslet regjeringen at de startet utfasing av den midlertidige ekstra arbeidsgiveravgiften i 2024 ved å heve innslagspunktet fra 750.000