Gps-veiprising er et genialt system, med uante muligheter og mulige svakheter.

Det er ukjent hvor meget det vil koste å installere gps-utstyr i alle kjøretøyer, hvordan det skal sikres at det virker og hvilke konsekvenser det vil kunne ha for bileieren om systemet ikke virker, eller er manipulert.

Jamming av gps-signaler er allerede et problem, og vil kunne bli et større problem om det kan spare bileiere for kostnader. Det kan by på interessante juridiske problemstillinger: Var det bileierens lille jammer som slo inn, eller en annens?

For ambulansehelikoptre og andre som er avhengige av gps-signaler, kunne det bli et rent mareritt.

Utenlandske vogntog må nå ha bompengebrikke og de vil naturlig nok også få installert gps-mottagere og avlesningssystemer, helst trådløse. Her kommer det inn gode muligheter for overvåkning av ulovlig kabotasje.

Min egen erfaring fra mange års langkjøring på norske veier tilsier at mange tunge godskjøretøyer har manipulerte fartsbegrensere, slik at de farer frem i hastigheter langt over høyeste tillatte hastighet på 80 km i timen. Med gps-registrering ville man kanskje lett kunne registrere fartsoverskridelser og automatisk gi forelegg. Et forelegg på 3400 kroner noen ganger i døgnet for å ha passert 90 km i timen ville kunne disiplinere selv de mest travle vogntogførere.

Andre travle bilister kunne også få slik hjelp til å overholde fartsgrenser.

Utenlandske kjøretøyer, som i dag ikke er tilpliktet å ha bombrikker, vil antagelig måtte få installert gps-utstyr ved ankomst til landet, om man skal ha en rettferdig veiprising. Det vil kunne gi opphav til en interessant heldøgnsnæring ved alle grenseoverganger.

Inntektene fra forelegg burde uavkortet gå til reduksjon av veipriser.

Datatilsynet har så langt uttalt seg positivt til gps-basert veiprising. Formodentlig vil tilsynet bli ytterligere positivt til et system som også kan bedre trafikksikkerheten.(Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.