Professor Sigve Tjøtta skriver om veiprising i DN 13. juni. Tjøtta harselerer over argumentet at bruk av bompenger til kollektivtrafikk gir bilistene bedre plass på veiene, blant annet ved å si at da kan en også subsidiere flyreiser og sydenturer. Det har vært kjent og akseptert blant transportøkonomer, og geografer, som undertegnede, iallfall siden 1970-tallet, at det er en nær og tett sammenheng mellom kvalitet og omfang på kollektivtilbudet og fremkommelighet for privatbiltrafikk i storbyer, og at trengselsavgifter kan være et praktisk svar på slike trafikkproblemer. All transportforskning siden, og politiske erfaringer med trengselsavgifter, har bare forsterket og bekreftet dette.

Det andre som må kommenteres er å velge ut én enkelt studie, den som passer argumentasjonen best, i den etter hvert store floraen av analyser av livsløpskostnader av elbiler kontra bensin- og dieselbiler. Det gis dermed et klart inntrykk av at studien som refereres, og gir negativt miljøresultat for elbiler, er den beste, mest relevante eller mest aksepterte på området, noe som på ingen måte er tilfelle. Som moteksempel kunne en nevne analysen fra VUB-universitetet i Brussel fra 2017, som ga klart lavere karbonfotavtrykk for elbiler enn for diesel- og bensinbiler selv i Polen, med tre-fjerdedeler av energiinnsatsen fra kull, og soleklart mye lavere i land som Sverige og Norge. (Vilkår)Copyright Dagens Næringsliv AS og/eller våre leverandører. Vi vil gjerne at du deler våre saker ved bruk av lenke, som leder direkte til våre sider. Kopiering eller annen form for bruk av hele eller deler av innholdet, kan kun skje etter skriftlig tillatelse eller som tillatt ved lov. For ytterligere vilkår se her.